• Przechowalnia 0
 • Obowiązek Informacyjny

  Obowiązek informacyjny dla użytkowników niezarejestrowanych

  Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

  1. administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest "Przystań Dla Piękna" - Centrum Kosmetyków z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Piłsudskiego 32, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 794-177-88-99, REGON: 361462324; telefon: 665 675 811, e-mail: sklep@przystandlapiekna.com;
  2. dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży produktów zakupionych przez Panią/Pana na portalu www.przystandlapiekna.com oraz obsługi ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych;
  3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegające na obsłudze reklamacji;
  4. odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  5. dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do obsługi transakcji, w tym obsługi zgłoszeń reklamacyjnych w przypadku ich pojawienia się;
  6. mam prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania;
  7. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  8. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy;
  9. w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi mam prawo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres tradycyjny: "Przystań Dla Piękna" - Centrum Kosmetyków; ul. Józefa Piłsudskiego 32, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub adres poczty elektronicznej: info@przystandlapiekna.com

  Obowiązek informacyjny dla nowych użytkowników

  Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

  1. administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest "Przystań Dla Piękna" - Centrum Kosmetyków z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Piłsudskiego 32, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 794-177-88-99, REGON: 361462324; telefon: 665 675 811, e-mail: sklep@przystandlapiekna.com;
  2. dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży produktów zakupionych przez Panią/Pana na portalu www.przystandlapiekna.com, prowadzenia konta na portalu, przechowywania historii transakcji oraz w celu przesyłania informacji i ofert marketingowych;
  3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: (1) art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (2) art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegające na obsłudze reklamacji oraz (3) art. 6 ust. 1 pkt a RODO tj. na podstawie zgody na przesyłanie ofert i informacji handlowych, o ile taka zgoda została wyrażona;
  4. odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  5. dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do obsługi transakcji oraz przesyłania informacji handlowych, nie dłużej jednak niż do czasu usunięcia konta na portalu lub cofnięcia zgody na przesyłanie ofert i informacji handlowych – w odniesieniu do tych ofert i informacji;
  6. mam prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na których przetwarzanie została udzielona moja zgoda;
  7. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  8. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne;
  9. w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi mam prawo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres tradycyjny: "Przystań Dla Piękna" - Centrum Kosmetyków; ul. Józefa Piłsudskiego 32, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub adres poczty elektronicznej: info@przystandlapiekna.com

   

  Obowiązek informacyjny dla osób posiadających konto w sklepie

  Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

  1. administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest "Przystań Dla Piękna" - Centrum Kosmetyków z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Piłsudskiego 32, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 794-177-88-99, REGON: 361462324; telefon: 665 675 811, e-mail: sklep@przystandlapiekna.com;
  2. dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży produktów zakupionych przez Panią/Pana na portalu www.przystandlapiekna.com, prowadzenia konta na portalu, przechowywania historii transakcji oraz w celu przesyłania informacji i ofert marketingowych;
  3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: (1) art. 6 ust. 1 pkt b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, (2) art. 6 ust. 1 pkt f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegające na obsłudze reklamacji oraz przesyłaniu ofert i informacji handlowych;
  4. odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  5. dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do obsługi transakcji oraz przesyłania informacji handlowych, nie dłużej jednak niż do czasu usunięcia konta na portalu lub cofnięcia zgody na przesyłanie ofert i informacji handlowych – w odniesieniu do tych ofert i informacji;
  6. ma Pani/Pan prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na których przetwarzanie została udzielona Pani/Pana zgoda;
  7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne;
  9. w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi ma Pani/Pan  prawo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres tradycyjny: "Przystań Dla Piękna" - Centrum Kosmetyków; ul. Józefa Piłsudskiego 32, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub adres poczty elektronicznej: info@przystandlapiekna.com

   

  Obowiązek informacyjny do newslettera

  Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:

  1. administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest "Przystań Dla Piękna" - Centrum Kosmetyków z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Piłsudskiego 32, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 794-177-88-99, REGON: 361462324; telefon: 665 675 811, e-mail: sklep@przystandlapiekna.com;
  2. dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, tj. przesyłania informacji handlowej o promocjach i ofertach pocztą elektroniczną;
  3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f tj. prawnie uzasadniony interes Administratora – przesyłanie ofert i informacji marketingowych;
  4. odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
  5. podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zgłoszenia chęci rezygnacji z otrzymywania newsletteru lub stałego zaprzestania jego wysyłki;
  6. ma Pani/Pan prawo do dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, złożenia sprzeciwu wobec faktu ich przetwarzania;
  7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne;
  9. w przypadku chęci skorzystania z uprawnień wskazanych w ust. 6 lub w innych sprawach związanych z podanymi danymi osobowymi ma Pani/Pan prawo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres tradycyjny: "Przystań Dla Piękna" - Centrum Kosmetyków; ul. Józefa Piłsudskiego 32, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub adres poczty elektronicznej: info@przystandlapiekna.com

  Akceptuję
  Strona korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie zgodnie z Polityką Prywatności.